نتایج مسابقه و نظر سنجی شماره 2 (The Vampire Diaries)

نتایج مسابقه و نظر سنجی شماره 2 (The Vampire Diaries)

کاراکتر های Klaus , Damon Salvatore با حداکثر آرا به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.نظر سنجی بعدی راجع به سریال Lost خواهد بود که به زودی گذاشته خواهد شد. نتایج دقیق آرا به صورت زیر می باشد: 1.Elena Gilbert ا(11.43%) 2.Stefan Salvatore ا(9.1%) 3.Damon Salvatore ا(25.48%) 4.Klaus ا(19.48%) 5.Elijahا(7.21%) 6.Rebekah ا(3.1%) 7.Caroline Forbes ا(5.16%) 8.Bonnie Bennett ا(1.72%) 9.Jeremy Gilbert ا(3.22%) 10.Tyler Lockwood ا(2.6%) 11.Matt Donovanا(1.33%) 12.Alaric Saltzman ا(10.1%)