سریال The Originals بازیگران سریالهای The Vampire Diaries و Supernatural را به خود اضافه میکند

سریال The Originals بازیگران سریالهای The Vampire Diaries و Supernatural را به خود اضافه میکند

بازیگر سریال Supernatural یعنی Sebastian Roche نقش مایکل را که قبلاً در The Vampire Diaries داشت، با همین عنوان به The Originals می آید. این شخصیت در اوایل سریال حضور خواهد داشت. (او در سریال سوپرنچرال در نقش Balthazar بود) در خبری دیگر از The Original بازیگر دیگری از سریال Supernatural یعنی Todd Stashwick را نیز ..