اد شیران در فصل پنجم برنامه ی The Voice به گروه کریستینا آگوئیلرا میپیوندد.

اد شیران در فصل پنجم برنامه ی The Voice به گروه کریستینا آگوئیلرا میپیوندد.

به گزارش NBC کریستینا گفته که میخواهد در گروهش از خواننده ی جوان و خوش ذوق بریتانیایی اد شیران استفاده کند.اد شیران در رزومه ی کارو خود شعر های زیبایی را سروده که خیلی از آن ها رو خودش خوانده است.همچنین برای خوانندگی همچون تیلور سوئیفت و گروه وان دیرکشن نیز شعر گفته و ترانه ..