تریلری جدید از سریال The Walking Dead

تریلری جدید از سریال The Walking Dead

در فصل چهارم چهره های آشنای زیادی را مشهاده خواهیم نمود!البته نیمی از آنها در تریلیر های قبل تر شناخته شده اند. فصل چهارم این سرایل از تاریخ 13 اکتبر 2013 آغاز به پخش خواهد کرد. http://ftvs.ir/downloads/wds4promonew.zip