تریلری جدید از سریال The Walking Dead

تریلری جدید از سریال The Walking Dead

در فصل چهارم چهره های آشنای زیادی را مشهاده خواهیم نمود!البته نیمی از آنها در تریلیر های قبل تر شناخته شده اند. فصل چهارم این سرایل از تاریخ 13 اکتبر 2013 آغاز به پخش خواهد کرد. http://ftvs.ir/downloads/wds4promonew.zip

تیزری از فصل چهارم سریال Walking Dead:چیزی شیطانی بر سر راه!

تیزری از فصل چهارم سریال Walking Dead:چیزی شیطانی بر سر راه!

چیزی راهش را به داخل زندان پیدا کرده است!یا حد اقل پروموی جدید فصل جدید سریال Walking Dead اینگونه نشان میدهد.همینطور پوستر جدید از فصل چهارم پخش شده است که آن هم چنین چیزی را به تصویر میکشد؟! چه خبر است؟!نگران باشیم؟! تیزر دیگری نیز پخش شده که در آن عده ای از نجات یافتگان ..