بازیگر جدید در The Walking Dead!

بازیگر جدید در The Walking Dead!

بازیگر سریال The Wire یعنی Seth Gilliam در فصل آینده ی سریال The Walking Dead بازی خواهد کرد. مشخصات کاراکتری که او بازی خواهد کرد هنوز مشخص نشده است و هم چنان به صورت محرمانه است. البته این حدس زده می شود که او در نقش Gabriel Stokes در این سریال ظاهر شود، او یک ..