بازیگر جدید برای پایلوت Ryan Murphy!

بازیگر جدید برای پایلوت Ryan Murphy!

یکی از بازیگران فیلم Thor: The Dark World یعنی Jaimie Alexandre به پایلوت سریال جدید از Ryan Murphy سازنده ی American Horror Story می پیوندد. الکساندر به عنوان یکی از بازیگران عادی در این سریال حضور خواهد داشت