شبکه ی FOX دستور ساخت پایلوت 5 سریال کمدی و 4 سریال درام را داد!

شبکه ی FOX دستور ساخت پایلوت 5 سریال کمدی و 4 سریال درام را داد!

روز بیست و دوم ژانویه شبکه ی FOX بالاخره درمورد سریال های جدید تصمیم قطعی را گرفت و اعلام کرد که 5 سریال کمدی جدید و 4 سریال درام جدید به این شبکه می آیند. در یکی از این سریال ها Greg Kinnear که کاندید جایزه ی اسکار هم شده بود بازی خواهد کرد