سریال Tremors ساخته می شود!

سریال Tremors ساخته می شود!

به زودی سریالی به صورت بازسازی از فیلم Tremors با بازی Kevin Bacon ساخته خواهد شد. این بار هم Kevin Bacon باز در نقش Valentine McKee در سریال ظاهر می شود تا خاطرات فیلم هیجان انگیز سال 1990 را دوباره زنده کند! کوین علاوه بر بازی در سریال عهده دار ساخت سریال نیز می باشد. ..