شبکه NBC دو سریال کمدی دیگر اضافه کرد

شبکه NBC دو سریال کمدی دیگر اضافه کرد

شبکه NBC دستور ساخت دو سریال کمدی جدید را داده است. سریال های Powerless که در دنیای کامیک DC اتفاق میافتد و سریال Trial & Error با بازی John Lightgow و Nicholas D’Agosto هر دو توسط این شبکه انتخاب شدند. سریال Powerless با بازی Vanessa Hudgens داستان یک مسئول بیمه جوان را روایت میکند که ..