اپیزود های بیشتر از سریال های جدید ABC!

اپیزود های بیشتر از سریال های جدید ABC!

شبکه ی ABC برای سریال های The Goldbergs و Trophies دستور ساخت سه اپیزود بیشتر داد. البته این دستور ساخت به معنی ساخت یک فصل کامل نخواهد بود بلکه شانس دوباره ای به این سریال هاست تا توجه بینندگان را جلب کنند