فصل ششم سریال ترو بلاد آنطور که باید و شاید بیننده نداشت

فصل ششم سریال ترو بلاد آنطور که باید و شاید بیننده نداشت

هرچند فصل ششم این سریال بسیار زیبا و جذاب و بود هر بیننده ی را پای گیرنده مینشاند اما آخرین قسمت این فصل آنطور که انتظار میرفت بیننده نداشت.نه تنها از حد انتظار بیننده ی کمتری داشت بلکه از قسمت پایانی فصل پنجم نیز بینندگان کمتری داشت. اپیزود “رادیواکتیو” که در تاریخ 18 آگوست پخش ..