خواننده آهنگ تریلر فصل دوم از سریال True Detective کیست؟

خواننده آهنگ تریلر فصل دوم از سریال True Detective کیست؟

هنوز فصل دوم این سریال شروع نشده که اولین معما مربوط به این سریال بوجود آمده و آن هم این است که خواننده این آهنگ کیست. با کمی گشت و گذار در اینترنت میتوانید متوجه شوید که خیلی ها سردرگم این مطلب هستند. منابع ما از HBO در این مورد سوال کرده اند اما شبکه ..