سریالی درمورد فرعون!

سریالی درمورد فرعون!

شبکه ی SpikeTV دستور ساخت یک سریال درام کوتاه 6 ساعتی را به نام Tut صادر کرده است. این سریال دراما درمورد پادشاه مشهور مصر قدیم یعنی فرعون است. این سریال در سال 2015 پخش خواهد شد