چه سریال هایی ادامه دار و چه سریال هایی تمام می شوند؟ (قسمت دوم)

چه سریال هایی ادامه دار و چه سریال هایی تمام می شوند؟ (قسمت دوم)

DIFFICULT PEOPLE برای فصل دو تمدید شد DOCUMENTARY NOW! پس از پخش برای فصل دوم تمدید شد DOMINION Syfy پس از دو فصل کنسل شد EPISODES برای فصل پنجم تمدید شد EXTANTپس از دو فصل کنسل شد FARGO برای فصل سوم تمدید شد FROM DUSK TILL برای فصل سوم تمدید شد GRACE AND FRANKIE برای ..