چه سریال هایی ادامه دار و چه سریال هایی تمام می شوند؟ (قسمت اول)

چه سریال هایی ادامه دار و چه سریال هایی تمام می شوند؟ (قسمت اول)

از فصل پیشین سریال ها تا کنون خبر تمدید شدن یا کنسل شدن بسیاری از سریال ها اعلام شده است. در ادامه لیست کاملی از این سریال ها خواهیم دید: @MIDNIGHT برای فصل سوم تمدید شد A.D. THE BIBLE CONTINUES پس از یک فصل کنسل شد ADVENTURE TIME برای فصل هشتم تمدید شد AMERICAN ODYSSEY ..