فصل 4 سریال The Walking Dead، بهترین یا بدترین؟

فصل 4 سریال The Walking Dead، بهترین یا بدترین؟

این روز ها پس از معرفی نامزد های امی امسال بحث سر کاندید نبودن این سریال در هیچکدام از دسته بندی جوایز زیاد است. خیلی ها معتقد اند که این منصفانه نیست و حداقل باید نامزدی بهترین بازیگر زن را برای Melissa McBride در نظر می گرفتند. در این که سریال The Walking Dead یکی از ..