کامیک Jessica Jones در شبکه ی Netflix!

کامیک Jessica Jones در شبکه ی Netflix!

شبکه ی Netflix درنظر دارد سریالی بر اساس کتاب های کامیک Marvel بسازد، کتاب های کامیک Jessica Jones! این سریال در مورد داستان های جسیکا جونز خواهد بود؛ زنی قدرتمند که پس از پشت سر گذاشتن دورانی سخت یک آژانس کاراگاهی باز می کند تا از این طریق به مردم کمک کند. شبکه ی Netflix ..