سریال جدید  شبکه ی ABC؛ Twisted!

سریال جدید شبکه ی ABC؛ Twisted!

به زودی شاهد پخش سریال جدیدی از شبکه ی ABC Family خواهیم بود، سریالی تاریک! با پخش سری جدید سریال هایی هم چون Pretty Little Liars و The Lying Game که تبدیل به سریال هایی تاریک و مرموز و پر از قتل شده اند اضافه شدن یک سریالر رمز و راز دیگر کمی دور از ..