فصل یازدهم سریال Two and the Half Man: اَمبِر تامبلین در نقش دختر هم…گرای چارلی که مدتهای مدیدی از او بی خبر بود!

فصل یازدهم سریال Two and the Half Man: اَمبِر تامبلین در نقش دختر هم…گرای چارلی که مدتهای مدیدی از او بی خبر بود!

جستجوی طولانی برای دختر چارلی هارپر (که در فصل های قبل ناشناخته بود!و کاراکتر چارلی نیز مدتها بود از او بی خبر بود!)بالاخره به پایان رسید.!فصل یازدهمِ این سریال طنز به همراه اَمبِر تامبلین در نقش دختر چارلی باز خواهد گشت. گزارش شده اَمبِر در نقش دختر نا مشروع چارلی-جِنی- ظاهر خواهد شد.او دختریست که ..