سریال UnReal برای فصل سوم تمدید شد

سریال UnReal برای فصل سوم تمدید شد

شبکه Lifetime سریال UnReal را چند روز قبل از شروع فصل دوم اش برای فصل سوم تمدید کرد. فصل دوم این سریال 5 ژوئن پخش میشود و فصل سوم که 10 قسمتی خواهد بود برای 2017 در نظر گرفته شده است. فصل اول این سریال میانگین 3.7 میلیون بیننده برای هر قسمت داشت