خون آشام های واقعی چه کسانی هستند؟

خون آشام های واقعی چه کسانی هستند؟

سال هاست که درمورد خون آشام ها و دراکولا فیلم و سریال های زیادی ساخته می شود و با توجه به علاقه ی زیاد مردم به این قبیل داستان های تخیلی بسیاری از آن ها مورد استقبال قرار گرفته اند. اما اساسی ترین سوال این است که آیا امکان دارد این خون آشام ها واقعی ..