پشت صحنه Better Call Saul

پشت صحنه Better Call Saul

همانطور که قبل ها گفتیم این سریال که اسپین آفی از Breaking Bad می باشد و پاییز امسال خواهد آمد

طرفدار سریال Breaking Bad از دانستن پایان ماجرای این سریال قبل از مرگش خودداری کرد

طرفدار سریال Breaking Bad از دانستن پایان ماجرای این سریال قبل از مرگش خودداری کرد

اگر شما این شانس را داشتید که پایان داستان سریال Breaking Bad را از زبان خالق آن یعنی Vince Gilligan بشنوید آیا این شانس را می پذیرفتید؟ پسر 16 ساله Kevin Cordasco این شانس را که یکبار در زندگی اتفاق میافتد داشت اما آن را نپذیرفت. حال چطور این پیشنهاد به او داده شد؟ او ..