کسی برای شخصیتهای فصل دوم سریال True Detective دل نمیسوزاند!

کسی برای شخصیتهای فصل دوم سریال True Detective دل نمیسوزاند!

تعداد کمی پیدا میشوند که ادعا کنند این فصل از سریال True Detective جالب بوده است. شاید دلیل آن عالی بودن فصل اول این سریال است یا کلاس بالاتر بازیگران فصل اول. اما واقعاً چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا دلیل آن فقط همین دو مورد است. البته که نه! یک سریال یا ادامه ای ..