شبکه ی FOX‌ سریال های کنسل شده را اعلام کرد!

شبکه ی FOX‌ سریال های کنسل شده را اعلام کرد!

فصل تمدید و کنسل شدن سریال هاست و طبق برنامه همه ی شبکه ها به تدریج سریال های کنسل شده ی خود را اعلام می کنند. این بار نوبت به خداحافظی با سریال های The Following, Backstrom و The Mindy Project, Weird Loners رسیده است. هم چنین سریال های Mulaney, Red Band Society و Utopia ..

بکی نیوتن در پایلوتی جدید!

بکی نیوتن در پایلوتی جدید!

شبکه ی Fox پایلوت جدیدی را برنانه ریزی می کند به نام Weird Loners. Becki Newton در این پایلوت نیز بازی کند. این سریال کمدی است و درمورد چهار نفر است که باهم آشنا می شوند و رابطه ی عمیقی بین آنها شکل می گیرد. کارگردان این سریال Jake Kasdan و نویسنده ی این سریال ..