سریالی از بازیگر The Big Bang Theory!

سریالی از بازیگر The Big Bang Theory!

شبکه ی CBS به زودی سریالی با سازندگی Kevin Sussman خواهد ساخت. این سریال که یک کمدی چند دوربینی خواهد بود Wife of Crimes نام خواهد داشت. این سریال در مورد مردی است که با یک زن ایتالیایی ازدواج می کند که خانواده اش ارتباطاتی با گروه هایی دارند