فصل چهارم و برنامه ی تحلیلی برای Teen Wolf!

فصل چهارم و برنامه ی تحلیلی برای Teen Wolf!

شبکه ی MTV برای طرفداران سریال Teen Wolf در کامیک کان نیویورک خبرهای خوشحال کننده ای داشت. این سریال برای فصل چهارم تمدید شده و نه تنها برای فصل چهارم بازمی گردد بلکه برای نیمه ی دوم فصل سوم این سریال یک برنامه ی تحلیلی به نام Wolf Watch درنظر گرفته شده که مس از ..