یادبود برای Robin Williams در World of Warcraft!

یادبود برای Robin Williams در World of Warcraft!

رابین ویلیامز یکی از طرفداران پر و پا قرص بازی های ویدیویی بود و نام دخترش را Zelda گذاشت چون The Legend of Zelda را دوست داشت. پس از خبر ناراحت کننده ی فوت او، اعضای تیم World of warcraft تصمیم گرفتند رابین را در دنیای بازی های ویدیویی زنده نگه دارند! آن ها هنوز ..