تاخیر و وقفه ی موقت در پخش سریال های شبکه ی Fox!

تاخیر و وقفه ی موقت در پخش سریال های شبکه ی Fox!

هم زمان با برگزاری مسابقات لیگ جهانی بیس بال و پخش مستقیم آن ها از شبکه ی Fox در برنامه ی پخش بسیاری از برنامه ها و سریال های این شبکه وقفه ایجاد می شود. اولین برنامه ای که تحت تاثیر این مسابقات پخشش به تاخیر خواهد افتاد X Factor است که هم چهارشنبه و ..

Simon Cowell از ریتینگ پایین X Factor می گوید : اگر برنامه خوب باشد پس ریتینگ آن به زودی بالا میرود .

Simon Cowell از ریتینگ پایین X Factor می گوید : اگر برنامه خوب باشد پس ریتینگ آن به زودی بالا میرود .

شو تلویزیونی X Factor فصل سوم خود را سخت آغاز کرد اما ریتینگ این فصل از این شو تلویزیونی بسیار پایین است . Cowell اصلا نگران نیست هر چند میداند که این شو تلویزیونی سیر نزولی داشته است اما با این حال باید تحمل کند . Simon Cowell میگوید که شما خوب میدانید من هر ..