پخش Walking Dead زودتر از موعد روی Xbox!

پخش Walking Dead زودتر از موعد روی Xbox!

یک روز قبل از پخش ادامه ی فصل جدید The Walking Dead تعدادی از کاربران دارای Xbox زودتر از موعد توانستند اپیزود جدید را روی ایکس باکس خود مشاهده کنند! هنوز علت و منبع این کار مشخص نشده است اما ساعاتی پس از پخش اپیزود دوباره این ویدیو روی ایکس باکس unavailabe شد