یک برنامه ی جدید با بازیگرانی سرشناس!

یک برنامه ی جدید با بازیگرانی سرشناس!

شبکه ی Showtime در حال گسترش یک برنامه ی جدید به نام Years of Living dangerously می باشد. این سریال درمورد تغییرات آب و هوا است که آن را در قالب داستان هایی درمورد افراد بیان می کند. این داستان ها توسط افرادی در سریال نق می شوند؛ افرادی مانند Lesley Stahl, Chris Hayes, Matt ..