سریال Community یکی از بازیگرانش را از دست می دهد!

سریال Community یکی از بازیگرانش را از دست می دهد!

یکی از بازیگران سریال Community این سریال را ترک می کند. بازیگر Yvette Nicole Brown این کمدی محبوب را پس از پنج فصل ترک می کند. او دلیل ترک این سریال را رسیدگی به رندگی شخصی و گذراندن زمان با پدرش و نگه داری از او بیان کرد